Miljøbidrag

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige batterier. Producentansvaret påhviler altså både virksomheder, der producerer og omsætter sine batterier i Danmark, og virksomheder, der importerer batterier fra udlandet og sælger disse i Danmark.

Miljøbidrag fra medlemsvirksomhederne anvendes til dækning af omkostningerne ved indsamlingen og behandlingen af de udtjente batterier, gebyr til myndighederne samt elreturs administration. Miljøbidragene reguleres i regelen én gang årligt. Derved sikres på den ene side, at elretur har de fornødne midler til at dække omkostningerne ved især indsamling og oparbejdning, og på den anden side, at medlemsvirksomhederne ikke binder unødvendig kapital i elretur.

Bærbare batterier er tillige belagt med en punktafgift, der for 2018 udgør kr. 8,79 pr. solgt kg.

Det er ikke tilladt at overdrage producentansvaret for bærbare batterier, d.v.s. det altid er den virksomhed, der producerer/importerer de bærbare batterier, der har producentansvaret.

Med undtagelse af batterier, der anvendes til beskyttelse af Danmarks sikkerhedsinteresser eller anvendes i udstyr, der sendes ud i rummet, er alle batterier omfattet af producentansvaret.

Ny kunde!

Er du ikke kunde endnu?.

Tryk her!

BEMÆRK Intet salg til private.